Op dit moment ligt de regierol bij de inburgeraars zelf en zijn zij ook verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Met het nieuwe inburgeringstelsel komt deze regierol bij de gemeenten te liggen. Het nieuwe stelsel zorgt ervoor dat inburgeraars zo snel mogelijk Nederlands leren en aan het werk gaan.

Totdat het nieuwe inburgeringstelsel officieel van kracht is, kunnen gemeenten met dit extra geld de huidige groep inburgeraars alvast beter begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. De verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel in januari 2021 in werking treedt.