De tweejaarlijkse Onderwijsprijs Drenthe is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP) en de provincie Drenthe, met als doel de creatieve kanten van het onderwijs voor het voetlicht te brengen. De prijs werd dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt.

Met het winnen van de Onderwijsprijs Drenthe dingen de scholen mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die op 27 maart in Leiden wordt uitgereikt.

 

Project voor moeilijk lerende asielzoekerskinderen

De Internationale Schakelkas van het Dr. Nassau College krijgt de prijs voor het voortgezet onderwijs met een project om moeilijk lerende asielzoekerskinderen van 16 jaar en ouder voor te bereiden op een beroep. Bij het Dr. Nassau College merkten ze dat sommige asielzoekerskinderen buiten de boot dreigen te vallen, vooral leerlingen die op wat latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en moeilijk leren. Dikwijls zijn ze hier zonder hun ouders.

De school heeft nu samen met het Praktijkonderwijs een traject gemaakt waar de kinderen volgens de Nederlandse regels eigenlijk te oud voor zijn, maar waar deze groep baat bij heeft. Zij doen op deze manier veel praktijkervaring op en leren de taal en de Nederlandse gewoonten.