Iedere ISK hanteert een eigen intakeprocedure om te bepalen in welk onderwijstraject een leerling terecht komt en welk doorstroomniveau wordt nagestreefd. Hoewel daarbij vaak gegevens worden verzameld over de (schoolse) voorgeschiedenis en het taalniveau, ontbreekt over het algemeen een analyse van de instructiegevoeligheid van de leerlingen.

 

Onderzoeksproject met subsidie van NRO

Om een beter beeld van de leerling te vormen is in dit onderzoeksproject met ISK’s een verlengde intakeprocedure ontwikkeld. In plaats van een korte intake beoordeelden docenten gedurende zes weken het leergedrag en de instructiegevoeligheid van leerlingen aan de hand van systematische observaties. Heeft een leerling bijvoorbeeld voldoende aan de basisinstructie of is er extra ondersteuning nodig? Bovendien keken docenten naar aspecten als concentratie, geheugen, zelfregulatie, zelfvertrouwen, motivatie en schoolse vaardigheden. Op basis van deze informatie en het intakegesprek werd een inschatting gemaakt van het onderwijsaanbod dat een leerling nodig had.

 

Positieve resultaten

Docenten gaven aan de procedure goed uitvoerbaar te vinden. Het gebruik van de observatieformulieren zette hen ertoe aan om het leergedrag van leerlingen systematisch te analyseren. Op die manier vormden zij zich een goed beeld van de leerling en kon een geschikte onderwijsroute worden uitgestippeld.

 

Lees alles hierover op de website van het ITTA UvA Aan de slag met de verlengde intake, waar ook de eindrapportage staat.