De strengere procedure is nodig om te voorkomen dat malafide taalscholen kunnen toetreden tot het inburgeringstelsel en zo wordt fraude voorkomen. 

 

Zie voor een commentaar op frauderende taalscholen en de actie vanuit het ministerie ook de site van de bvnt2,