Je vindt er onder meer het aanbod voor ouders van het CBE en een draaiboek over inburgering voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen. Op de website komen ook andere geletterdheidsthema's aan bod.

Voor meer informatie zie de site van Onderwijs Vlaanderen