Veel scholen leveren een stevige bijdrage aan de onderwijsloopbaan en ontwikkeling van leerlingen die nieuw zijn in Nederland. Een belangrijke, maar ook complexe opdracht. De leerlingen waar het om gaat, hebben verschillende behoeftes aan ondersteuning. Daar komt bij dat het voor scholen niet altijd duidelijk is wat er wel en niet (wettelijk) mogelijk is als ze maatwerk willen bieden.

Met de nieuwe brochure is inspiratie is te vinden in de voorbeelden van scholen die succes boekten met hun aanpak, maar ook een overzicht van de huidige wet- en regelgeving als het om maatwerk gaat.