Met de Leerlijn hebben docenten een handreiking voor de inrichting van hun onderwijs: welke onderdelen laat je aan bod komen, in welke volgorde en welk materiaal kun je in welke fase inzetten?

 

De Leerlijn alfabetisering ISK is een overzicht van de taalvaardigheden die analfabete en andersalfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven. Voor alle taalvaardigheden zijn streefdoelen beschreven. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor passende lesmaterialen te vinden. Apart beschreven zijn de woorden die leerlingen eerst moeten leren, om een goede start te kunnen maken in de ISK: een startwoordenlijst van 100 woorden en een basiswoordenlijst van 600 woorden. Ook andere startdoelen zijn apart beschreven: voor verstavaardigheid, uitspraakvaardigheid en digitale vaardigheden. Al het materiaal (leerlijn en titels van lesmateriaal) is beschikbaar via de website van Schoolinfo, de initiator van de ontwikkeling van de leerlijn. Ook kunt u de leerlijn downloaden als pdf.
De leerlijn alfabetisering is ontwikkeld door het ITTA in samenwerking met ISK-docenten en Schoolinfo. Nu beschikbaar zijn de leerlijn en enkele verwijzingen naar lesmaterialen. De komende tijd worden nog extra verwijzingen naar lesmateriaal toegevoegd.