In september maakte de BVNT2 bekend dat het Register van gecertificeerde NT2-docenten wordt uitgebreid; dit op basis van een besluit in de ledenvergadering.

 

Aanmelden kan sinds 15 oktober via de website https://bvnt2.org/beroepsregister-nt2-docenten-bvnt2/ of www.bvnt2.org – knop certificering en scholing.

 

Alle NT2-docenten die genoteerd zijn in het Register van EVC-gecertificeerde NT2-docenten ontvingen reeds een uitnodiging voor een herinschrijving. De vernieuwde inschrijving is nodig om er zeker van te zijn dat voldaan wordt aan de nieuwe privacywetgeving. Bovendien wil de BVNT2 de docenten uitnodigen aan te geven welke specialisatie zij hebben laten noteren op hun certificaat.

En het register wordt uitgebreid. Ook NT2-docenten die in of sinds 2005* gecertificeerd zijn via de NT2-docentopleiding (wo of hbo) kunnen zich aanmelden en een specialiteit** vermelden. De communicatie daarover loopt via de opleidingen*** en via deze aankondiging in Les en op Les-online.

 

De aanmelding vindt plaats via een formulier op de website van de BVNT2. Na verificatie door het secretariaat van de BVNT2 wordt de digitale inschrijving in het Register bekrachtigd. Aan gecertificeerde NT2-docenten wordt gevraagd naar naam (geboortenaam, of indien gewenst huidige naam, plus geboortenaam), voorletters of voornaam, woonplaats, e-mailadres en jaar van certificering. En de specialisatie; men kan de gevalideerde specialisatie zoals vermeld op het certificaat aanklikken (dit geldt voor EVC-gecertificeerden). Ook wordt gevraagd een pdf van beide zijden van het certificaat toe te voegen.

 

*De grens is getrokken bij 2005 vanwege het vaststellen van het Competentieprofiel van de NT2-docent in dat jaar. De NT2-docentenopleiders hebben sindsdien hun opleidingen (inhoudelijk en qua didactiek) in overeenstemming met het Competentieprofiel gebracht. Ook het praktijkdeel van de opleidingen is uitgebreid.

Diegenen die vóór 2005 hun scholing hebben gehad en sindsdien hun sporen hebben verdiend in het NT2-veld, kunnen hun NT2-bekwaamheid via de EVC-route aantonen en registreren.

 

** Voor ‘specialiteit’ is er een aparte kolom in het Register die door de docent vrij in te vullen is. Docenten die registreren op basis van een opleidingscertificaat hebben mogelijk sinds de opleiding een eigen NT2-specialiteit ontwikkeld. Deze specialiteit is niet gevalideerd, want deze was geen onderdeel van de opleiding. Je bent daarop dus ook niet beoordeeld, zoals dat wel het geval is bij de NT2-docenten die een EVC-traject hebben afgesloten met een assessment en een aangetoonde specialisatie.

 

***Geef dit bericht over aanmelden in het vernieuwde Register door aan NT2-collega’s van de opleiding toendertijd. Via de opleidingen is niet iedereen meer bereikbaar vanwege verouderde mailadressen en privacywetgeving.