Nieuwkomersleerlingen die vanuit de internationale schakelklas (ISK) het reguliere onderwijs instromen, zitten vaak nog midden in het proces van het leren van het Nederland als tweede taal (NT2). In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan en moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen.

Om docenten hierbij te ondersteunen heeft LOWAN een handreiking ontwikkeld. Ze is bedoeld voor alle theorie- of praktijkdocenten die lesgeven in het voortgezet onderwijs of mbo en is gratis te downloaden.

 

 

Wat komt de NT2-leerling veel tegen?

Vier onderwijssituaties komen aan bod die de leerling veel tegenkomt in het regulier onderwijs:
• Werken aan woordenschat;
• De instructie en uitleg van de docent begrijpen;
• De tekst in een schoolboek lezen;
• Een verslag schrijven.

 

Handreiking

Iedere onderwijssituatie wordt toegelicht aan de hand van drie onderdelen:
1. Korte schets van de onderwijssituatie en het ‘probleem’ dat de NT2-leerling kan ervaren.
2. Wat moet je weten? Een toegankelijk inkijkje vanuit de theorie over tweedetaalverwerving.
3. Wat kun je doen? De NT2-leerling in de klas:
• Wat kan de docent doen: informatie en voorbeelden.
• Wat kan de leerling doen: informatie over de ontwikkeling van leerstrategieën.

Bekijk de handreiking