In de materialen worden in een logische volgorde en op basale wijze een aantal onderwerpen behandeld, met als doel de nieuwkomer:

  • Informeren hoe de zorg in Nederland in elkaar zit
  • Handvatten geven voor een gezonde(re) leefstijl
  • Op laagdrempelige wijze de Nederlandse taal bijbrengen

Het materiaal kost vier euro per boekje of kan gratis gedownload worden.U kunt de materialen inzetten tijdens de begeleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

1.     Zorgverleners: huisarts en verwijsbrief, huisartsenpost, tandarts, ziekenhuis

2.     Medicijnen halen en gebruiken: recept, apotheek, drogist, bijwerkingen

3.     De lichaamsdelen en wat basale kennis over het lichaam

4.     Gezond blijven: bewegen, ontspanning, gezond eten en drinken

5.     Stress en hoe daarmee om te gaan

6.     Zwangerschap, seksualiteit en relaties

7.     Kinderen en opvoeding

8.     Zorgverzekering

Hierdoor weet een nieuwkomer niet alleen beter waar hij/zij moet zijn indien hem/haar iets mankeert, maar ook hoe we in Nederland over bepaalde zaken denken en waarom. Zoals over zelfzorg, relaties en (homo)seksualiteit, gezond eten, drugsgebruik, gemengde school, collectieve verzekering, het belang van beweging en 'niet bij de pakken neerzitten'. Ook taalverwerving is een belangrijk element. Betere taalbeheersing geeft meer kans op arbeid, contacten (netwerk) en zich opgenomen voelen in de samenleving (integratie). De materialen zijn gericht op taalverwerving en gezondheidsvoorlichting, en dus ook op gedragsverandering in brede zin.

Werkboek Gezond Leven • Taalniveau A1/A2

Dit werkboek geeft zeer eenvoudige uitleg voor inburgeraars die het Nederlands nog nauwelijks (of slecht) beheersen. Per onderwerp staat de A1-tekst naast de A2-tekst, zodat de lezer dié tekst kan kiezen die aansluit op zijn/haar taalniveau. De A1-teksten vergen een basaal taalniveau, de A2-teksten zijn voor degenen die iets meer gevorderd zijn.

Werkboek Gezond Leven • Taalniveau B1

Taalniveau B1 wordt ook ‘eenvoudig Nederlands’ genoemd. Dit werkboek is voor nieuwkomers die het Nederlands al in redelijke mate beheersen. Het bevat extra informatie over gezondheid en zorg en ook oefeningen, tips en verwijzingen. Daarnaast wordt langer stilgestaan bij wat men zelf kan doen voor de eigen gezondheid.

 

Marjolijn van Leeuwen, Erick Vloeberghs (2018).Werkboek Gezond Inburgeren Taalniveau A1 en A2 /Taalniveau B1 voor nieuwkomers.