Het CBS-onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel was om reeds voorafgaand aan de wettelijke evaluatie een beeld te krijgen van de uitvoering.