Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: spelling, grammatica en leestekens. Ook wordt aandacht besteed aan de schrijfwijze van getallen, aardrijk­kundige namen en de aanhef en afsluiting van mails en brieven. Het boek bevat verder enkele handige lijsten, bijvoorbeeld met oude naamvallen (zoals te allen tijde) en werkwoorden waar hen of hun bij hoort.

De Taal-top-100 kost €19,90.