Deze cijfers zijn de uitkomsten van een analyse van de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). 
Hoe komt het? En wat kunnen we eraan doen?