Het boek behandelt op praktische wijze vele aspecten van interculturele communicatie in de NT2-les. Ieder hoofdstuk begint met een Vlaamse en een Nederlandse casus waarin sprake is van een situatie die veel blootlegt over culturele waarden en interculturele communicatie. In de theoretische toelichting van de casussen worden vervolgens de verschillende manieren belicht waarop culturele diversiteit een rol kan spelen in het NT2-onderwijs. Hierna volgen reflectieopdrachten die docenten uitdagen om zich bewust te worden van hun eigen waarden en houding. Ieder hoofdstuk sluit af met praktische suggesties om samen met cursisten bewustwording te stimuleren en kennis en ervaringen te delen. Bij dit boek hoort een website met nuttige links en formulieren voor het plannen van verder leren in de praktijk, individueel en met het team.

Annemarie Nuwenhoud, 1e druk / 2018 / Annemarie Nuwenhoud, In­ter­cul­tu­re­le com­mu­ni­ca­tie in de NT2-les. Coutinho. Prijs: boek + website: 17,50