Plenair 
Het veld van de Internationale Schakelklassen is weliswaar enigszins gestabiliseerd, maar nog steeds zeer hectisch, stelde Harriët Boerboom (LOWAN) in haar openingsspeech. Nog steeds melden zich veel nieuwkomers aan, in het kader van gezinshereniging, kinderen van arbeidsmigranten, uit de Antillen, en andere. 

Verder in het plenaire gedeelte

 

Afscheid Bram Tuk (Pharos) 
Na 25 jaar gaat Bram Tuk van Pharos met pensioen. Jarenlang benadrukte hij het belang van aandacht voor de  sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomerskinderen in het VO. Publicaties van zijn hand: De mentormethode Welkom op School, factsheets over doelgroepen zoals AMV-ers, Eritreeërs, Syriërs, de Augeo online-training voor docenten etcetera.

Onderzoek naar zorg in de ISK

Momenteel zijn LOWAN en Pharos in de voorbereidende fase van een onderzoek naar zorg op de ISK’s: Hoe kan zorg op school leerbelemmeringen en schooluitval bij vluchtelingenkinderen in de ISK voorkomen? Het onderzoek zal moeten leiden tot aanbevelingen en adviezen voor ISK’s (en vervolgscholen) hoe de zorg in te richten. Alle ISK’s kunnen binnenkort vanuit LOWAN een digitale enquête verwachten!

 

De route van een succesvolle schoolloopbaan in het MBO 

Lies Alons (ITTA) presenteerde een brochure met handvatten voor het creëren van een doorlopende leerlijn van ISK naar mbo. Voor iedere ISK-leerling start het leren van het Nederlands op de ISK. Vervolgens is het reguliere onderwijs dé plek om taalvaardiger te worden in het Nederlands. Om met succes te kunnen doorstromen van de ISK naar een mbo-opleiding is een doorlopende taalleerlijn noodzakelijk voor de leerling. Daarvoor is het van belang dat beide onderwijsinstellingen duidelijk in beeld hebben wat ze van elkaar kunnen verwachten.

 

Eritrese leerlingen op de ISK

Vorig jaar verzorgde Binyam Andebrhan een zeer drukbezochte en succesvolle workshop op onze studiedag. Deze werd opgenomen en gedeeld via YouTube, meer dan 6000 mensen bekeken hem al. Een jaar verder en praktijkervaringen rijker deelde hij de belangrijkste informatie plenair.

 

 

Buddy's en hun maatjes maken het verschil  
Op meer dan 20 scholen door heel het land zijn inmiddels 250 duo’s gevormd van nieuwkomers en hun buddy’s. Buddy’s zijn reguliere leerlingen die goed zijn opgeleid en gekoppeld worden aan een anderstalige leerling. Deze duo’s trekken gedurende het schooljaar met elkaar op. Zij zien elkaar minimaal een keer in de week en gaan  samen huiswerk maken, sporten, koken of gewoon een beetje chillen. Melek Usta van Peer2Peer deelde samen met een aantal leerlingen hun ervaringen met het publiek. Zie ook een artikel in Les.

 

Workshops

Er was een aanbod van ruim veertig workshops, verdeeld in de categorieën:
– Zorg
– Algemeen en NT2
– Van in- naar doorstroom
– Andere vakken ISK

De bijdragen van de workshopleiders komen de komende dagen op de LOWAN-site.