Uit de literatuur is bekend dat professionele ontwikkeling van docenten (in het algemeen) noodzakelijk is om onderwijskwaliteit te behouden en te vergroten. Er is echter geen enkel onderzoek naar de vraag hoe Nt2-docenten hier na het afronden van hun opleiding vorm aan geven.

 

In onderwijscao’s is geld en tijd voor professionalisering beschikbaar gesteld, gekoppeld aan een verplichting voor docenten om hier minimaal 10% van hun normjaartaak aan te besteden. Zelfstandige docenten hebben deze faciliteiten en verplichting niet, wat het extra interessant maakt om te onderzoeken hoe zij vormgeven aan hun professionele ontwikkeling.

 

Met dit onderzoek wil ik een bescheiden bijdrage leveren aan de summiere kennisbasis rondom dit belangrijke onderwerp. Hopelijk kunnen we uit het onderzoek ook leren hoe professionele ontwikkeling van docenten Nt2 tijdens en door het werk versterkt kan worden.

De eerste fase van het onderzoek bestaat uit een gecombineerde vragenlijst, waarin u wordt gevraagd deelname aan en motivatie voor professionaliseringsactiviteiten op een schaal te scoren.

Hoe meer respondenten, hoe waardevoller de resultaten. Ik zou het daarom erg op prijs stellen als u maximaal vijf minuten van uw tijd wilt besteden aan het invullen van deze vragenlijst. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Jorijn Tragter
Student Master Leren en Innoveren en voormalig zelfstandig Docent NT2