Het aanbod is afgestemd en vragen van de docenten uit het werkveld. Real practices en een hands-on aanpak zijn voor NT2020 essentieel.
Het betreft het nascholingsaanbod van Katholiek Onderwijs VlaanderenProvinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten), GO! (Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap)en VOCVO (Vlaams Onderwijscentrum voor het volwassenenonderwijs).

NT2020 is een internetten professionaliseringsinitiatief dat elke Nt2-docent wil bereiken, van de Westhoek tot Haspengouw, van de Kempen tot de Vlaamse Ardennen. NT2020 zal via de vier netten en VOCVO aangeboden worden en is er voor elke lesgever NT2 van elk net.

NT2020 behelst drie professionaliseringsinitiatieven. Allereerst staan er een heleboel nascholingen gepland waar elke Nt2-docent zich voor kan inschrijven. Sinds dit schooljaar worden ook lerende netwerken Nt2 georganiseerd. Vanaf 2017-2018 komen er een heleboel bij. Ten slotte wordt ook een praktijkonderzoek aangeboden, waarbij lesgevers Nt2 zich kunnen laten begeleiden om hun lespraktijk te verbeteren door middel van een praktijkonderzoek.