Het overheidsbeleid zou nieuwkomers op weg moeten helpen in de samenleving en arbeidsmarkt. In de praktijk houdt het velen juist tegenhoudt en in de schulden drukt. Dat is een probleem voor de nieuwkomer, maar ook een gemiste kans voor de maatschappij. Het Nederlandse politieke debat over inburgering kent volgens de auteurs al een kwarteeuw een totale afwezigheid van wetenschappelijk onderzoek en feiten over welk inburgeringsbeleid nu het beste werkt.
Het is daarom van groot belang dat er een heroriëntatie plaatsvindt van wat goed opnamebeleid voor nieuwkomers is, gebaseerd op feiten. Wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen hebben de handen ineengeslagen in Stichting Civic (i.o.) om zich hiervoor in te zetten.
Bron: NRC.