In haar onderzoek onderzocht Joke de professionele ontwikkeling van vijf docenten Nt2 gedurende het jaar dat deze docenten ook een opleiding volgden, namelijk de postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen. De vraag die ze heeft willen beantwoorden is wat er veranderde voor de leerkrachten in ieders lespraktijk. Ze onderzocht dit kwalitatief op basis van interviews, vragenlijsten en lesobservaties.  De vijf Nt2-docenten die intensief gevolgd zijn, vertellen in haar proefschrift ieder hun eigen verhaal over hun professionele ontwikkeling.

 

Het proefschrift is binnenkort te downloaden als pdf via de site van de KU Leuven.
Op LesOnline werd al eerder gepubliceerd over het promotieonderzoek. In Les 205 (maart 2018) zal Joke Drijkoningen haar proefschrift samenvatten.