Enkele citaten uit het artikel:

‘De schamele beloning heeft zijn weerslag op de kwaliteit van de inburgering.’

‘Je hopt van aanbieder naar aanbieder.’