Het gaat om de onderstreepte woorden in de volgende tussenkopjes:
- Integrerende openheid: democratische waarden drijven OpenKlas 2324

- Cursistgerichte basisdoelen leiden OpenKlas 2324.
De auteurs hechten er aan dat deze vier woorden toch in de tussenkopjes zijn opgenomen. Ze hebben volgens hen een immense impact op de manier van werken. Niet personen of ego's drijven of leiden OpenKlas, maar díe democratische waarden en díe cursistgerichte doelen die steeds opnieuw bepalen wat men doet en hoe men dat doet. Ze vormen hen als leerkrachten en cursisten én hun omgeving. Het is dus geen visie die mooi klinkt maar snel de lade in gaat van zodra de bestaande context een praktische vertaling ervan bemoeilijkt. Enkel een nauwgezette praktische vertaling maakt consensus, horizontale hiërarchie en veilige cultuur überhaupt mogelijk. Zonder werkt OpenKlas niet. Vandaar ook de laatste tussentitel: Practice what you preach: waardengedreven netwerkteam.

In de praktijk maken de weggelaten woorden al met al een wereld van verschil.

Een tweede correctie betreft een verwijzing naar een afbeelding ‘(zie voorbeeld)’ net boven de laatste tussentitel. De afbeelding is weggevallen omwille van de bladschikking.