In haar conclusie in het proefschrift waarschuwt De Waal dat 'integratievereisten in Europese landen momenteel onderhevig zijn aan politieke en sociale krachten die de uitkomsten van dit beleidsterrein eerder contraproductief dan constructief maken.

Het zou een goede ontwikkeling zijn als integratiestrategieën in Europa minder geassocieerd zouden worden met de vraag: ‘Wie hoort hier?’. In plaats daarvan moet de nadruk van integratiebeleid liggen op het aanpakken en oplossen van publieke uitdagingen en problemen (die zich kunnen voordoen als nieuwkomers in een samenleving arriveren) en het meetbaar en effectief mogelijk maken van integratie.'