Ook is op deze plek veel informatie te vinden over de regels rondom inburgering, bijvoorbeeld wanneer iemand een boete krijgt en wanneer niet, over de voorwaarden voor ontheffing van de inburgeringsplicht en de verschillende examenniveaus die er zijn.

In eerste instantie zijn de landelijke gegevens en de data over Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven beschikbaar. De komende maanden zullen de lokale gegevens van alle andere gemeenten worden toegevoegd.

Nieuwkomers die in ons land inburgeren zijn verplicht om Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving en Nederlandse waarden en normen. Ook moeten zij hun mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt verkennen. Dit traject wordt afgesloten met het inburgeringsexamen. Sinds de nieuwe wet inburgering in 2013 van kracht ging, hebben nieuwkomers 3 jaar de tijd om te voldoen aan hun inburgeringsplicht.

Klik hier voor de cijfers.