Tijdens de schrijfcampagne hebben leerlingen uit groep vijf tot en met acht de pen opgepakt om elkaar een echte, met de hand geschreven brief toe te sturen.
De scholen die hebben deelgenomen zijn positief te spreken over de leerzame opzet van Klassenpost. Zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben gemerkt dat door de realistische opzet, met de hand schrijven helemaal niet ouderwets, saai of lastig is. Leerlingen uit alle groepen waren meer dan enthousiast en gemotiveerd bezig met het serieus schrijven van hun brief.

Alle leerlingen hebben de ruimte en aandacht gekregen om hun eigen brief te kunnen schrijven. Vooral het daadwerkelijk met de hand schrijven van een brief aan een onbekende medeleerling, maakte het tot een zeer aansprekende activiteit. Daarbij kregen alle leerlingen een leuke schrijfmap met schrijfpapier en een envelop, inclusief een kwalitatief hoogwaardige schrijfpen.

De scholen hebben tijdens de campagneperiode van een week, ieder op hun eigen manier, Klassenpost gecombineerd binnen het eigen lesprogramma. Sommige scholen hebben de schrijfopdracht Dieren zelfs als speciaal lesthema opgepakt. Tot slot hebben de leerlingen de speciaal aan hen gerichte brieven ontvangen van een medeleerling van een andere basisschool. Dat moment was wellicht nog spannender dan het schrijven zelf.

Klassenpost blijkt een zinvolle en leuke lesactiviteit die taalvaardigheid en een sociale verbondenheid bij alle leerlingen extra stimuleert. De volgende editie start in november van het nieuwe schooljaar.

 

Kijk voor meer informatie op www.klassenpost.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ConcepThink, Michel Reimus,  
E-mail: m.reimus@concepthink.nl
Telefoon: 06-41091093