Het programma is opgebouwd uit vier verschillende stromen: Mondelinge vaardigheden, Schriftelijke vaardigheden, Activerende didactiek en activerende werkvormen, ANT2. Elke stroom start met een introductielezing en vervolgens zijn er twee rondes met verdiepingsworkshops en met twee rondes met workshops, die meer praktisch van aard zijn. Het is weer een gevarieerd en inspirerend programma geworden!

 

Over een aantal weken wordt het definitieve programma op de site beschikbaar gesteld, waarbij ook aanvullende praktische informatie over de dag wordt gegeven

Prijs: €120,- voor leden en €140,- voor niet-leden.

Voor verdere informatie kijk op BVNT2.org.