Uitgangspunt van Taalgericht Vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Taalgericht vakonderwijs zoekt naar mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de vaklessen. De vakinhoud staat voorop, en daarover praat en schrijf je met elkaar in vaktaal. Aandacht voor taal betekent dan dubbele winst. De leerling begrijpt het vak beter en werkt bovendien aan zijn of haar taalvaardigheid. Taalgericht vakonderwijs is te omschrijven als contextrijk onderwijs, vol interactie en met taalsteun.


Het programma van de conferentie bestaat uit plenaire lezingen van prof. Dr. Beverley Derewianka, Universiteit van Goolagong, Australië, en van Prof. Dr. Maaike Hajer, Hogeschool Utrecht, Universiteit van Malmö, Voorzitter van Platform Taalgericht Vakonderwijs, en uit workshops.

 

Plaats: Slot Zeist, Nederland

Kosten deelname: €125,-.

 

Deelnemers krijgen op de conferentie een exemplaar van de nieuwe publicatie Genres in schoolvakken; taalgerichte didactiek in het vo.

Voor meer informatie: Platform Taalgericht Vakonderwijs www.taalgerichtvakonderwijs.nl/nieuwsenagenda/nieuws/00057/ .