Ellen Klatter van de Hogeschool van Rotterdam legt uit hoe zowel docenten als studenten tot bloei kunnen komen. Ook nemen we vast een kijkje in de toekomst als Arjen van der Meijden van het Kohnstamm Instituut de vereiste taalcompetenties in het beroepenveld onder de loep neemt.
In de middag ligt de nadruk vooral op het stimuleren van leesvaardigheid. Hoe vaak leest men en wat wordt er vooral gelezen? Peter van Duijvenboden van Stichting Lezen geeft een kijkje in het leesgedrag van Nederlanders en beschrijft experimenten met leesbevordering en leesmotivatie. Het zal voor weinig mensen nieuws zijn: mbo-studenten lezen niet veel en niet graag.

Wilt u eens iets anders dan een tekst met vragen? Jacqueline Evers-Vermeul van de Universiteit van Utrecht behandelt alternatieve werkvormen om aan leesvaardigheid te werken.

Naast inspirerende sprekers kunnen deelnemers ook interactieve clinics volgen.

 

Aanmelden

Meld u aan via info@mbotaalacademie.nl

Voor meer informatie zie de website van de Mbo Taalacademie. https://www.mbotaalacademie.nl/