Op onderstaande data kunt u zich inschrijven voor een van beide workshops in Amersfoort.

16 mei: Alfabetisering en activerende didactiek

30 mei: Differentiëren in de NT2-klas m.b.v. het sandwichmodel

 

Differentiëren

De workshop differentiëren gaat vooral over de opbouw van de les als er grote verschillen zijn in het niveau van uw cursisten in de klas. Goed differentiëren is één van de grootste uitdagingen en tegelijk een kans veel voor individuele cursisten te kunnen betekenen. Iedere cursist leert immers het beste in een tempo en met een niveau dat bij hem of haar aansluit. U leert opdrachten in te zetten op verschillende niveaus voor de start van de les. U krijgt tips over het zelfstandig of in groepjes werken met Taalcompleet en u oefent werkvormen voor een goede afsluiting van de les. Hoe combineer je werken in kleine groepjes met klassikale momenten? Hoe kun je niveauverschillen aanbrengen in dezelfde opdracht uit het boek?

 

Activerende didactiek

Met de workshop activerende didactiek leert u de motivatie van de groep verhogen en bepaalde taalproblemen specifieker ondersteunen. Hoe kun je cursisten meer laten spreken? Hoe kun je de woordenschat op een nieuwe wijze herhalen? Hoe houd je ingedutte cursisten bij de les? Allerlei werkvormen zullen in deze workshop aan bod komen en u zult zeker nieuwe inspiratie opdoen voor de lespraktijk

 

Prijs, locatie en aanmelden

De prijs per workshop bedraagt €120,- per deelnemer. Aanwezigen krijgen de benodigde materialen, koffie/thee en een certificaat na afloop.