De Starterskit is een tweedaagse vorming die Vocvo (Vlaams Ondersteuningscentrum voorhet Volwassenenonderwijs) en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) samen organiseren.

 

De eerste opleidingsdag bestaat uit twee sessies:

 

 

Hoe lesgeven aan anderstalige volwassenen? en

 

Gedifferentieerd werken op maat van de cursist.

 

Op dag 2 kun je kiezen tussen twee trajecten: Nt2 of alfa Nt2.