Programma
In de ochtend hoort u alles wat u altijd al wilde weten over examinering van Halvard-Jan Hettema van het Kennispunt MBO Onderwijs & examinering en Rianne Reichardt van het Steunpunt taal en rekenen mbo.

 

Instellingsexamens en CE

In workshops wisselt u ervaringen en materialen uit met andere docenten Nederlands rond organisatie en inhoud van de instellingsexamens, examentraining, betrouwbaar beoordelen. Het College voor toetsen en examens gaat in op goede voorbereiding op de centrale lees- en luisterexamens. Op de materialenmarkt na de lunch presenteren uitgevers hun toets- en examenmaterialen Nederlands in het mbo.

 

Formatieve toetsing en feedback

In de middag staat formatieve toetsing centraal. Gerdineke van Silfhout van het SLO gaat in op de functie die formatieve toetsen in de onderwijsprogramma's en lessen Nederlands hebben. Zij presenteert de vijf fases waarmee in het mbo formatieve toetsing zinvol kan worden ingevuld. In actie-labs werken deelnemers onder begeleiding van ITTA adviseurs de vijf fases per domein van het referentiekader taal concreet uit voor hun eigen onderwijssituatie.

 

Jubileumactie

De academie bestaat 10 jaar! Neem gratis een collega mee op de studiedag van 18 mei.

 

Aanmelden

Meld u aan via info@mbotaalacademie.nl

Voor meer informatie zie de site van de Mbo Taalacademie. https://www.mbotaalacademie.nl/