Buitenschools leren

Taalstages, taalvrijwilligers, een taalcafé, werkervaringsplaatsen, digitale vaardigheden en autonoom leren; het zijn slechts enkele voorbeelden van leervormen die een aanvulling kunnen zijn op de Nt2-lessen. Wat deze vormen gemeenschappelijk hebben is het leren en/of oefenen van de taal in een betekenisvolle omgeving buiten de klas. De taalleerders krijgen mogelijkheden om de taal actief te gebruiken. Op welke manier kun je dit buitenschools leren organiseren? Hoe zorg je voor een goede taakverdeling tussen Nt2-docent en een taalvrijwilliger, binnen en buiten de klas? Wat vertelt onderzoek ons over succesfactoren van het leren van een nieuwe taal in de praktijk? Hier gaan we tijdens de conferentie uitgebreid op in.

 

Inschrijving

Naar verwachting zal de inschrijving voor deelname aan de conferentie vanaf april 2018 mogelijk zijn. Details over de inschrijving en de toegangsprijs zullen in maart bekend gemaakt worden. Dit keer is de conferentie alleen voor leden van de BVNT2.

 

Voor meer informatie zie de site van de BVNt2.