Hoe betrek ik laagtaalvaardige ouders meer bij de schoolcarrière van hun kind? Hoe kan ik als gemeente effectiever communiceren met minder taalvaardige burgers en daardoor effectiever werken? Hoe weet ik of mijn patiënten informatie over hun gezondheid begrijpen? Hoe kan ik beter inspelen op ontwikkelingen met de inzetbaarheid van mijn laagtaalvaardige medewerkers?

Ruim 2 miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite om informatie van de overheid, maatschappelijke organisaties en werkgevers te begrijpen. Lage taalvaardigheid zet deze mensen onnodig op achterstand, leidt tot hoge kosten en gemiste kansen voor tal van anderen. Gelukkig is hier iets aan te doen, ook door jou.

Doe Meer met Taal
’Doe Meer met Taal’ is daarom de titel van de landelijke conferentie die Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS, op maandag 20 november 2017 organiseert in Theater de Meervaart in Amsterdam. Dagvoorzitter Wim Daniëls leidt je door het ochtendprogramma waarin Paul Schnabel zijn licht laat schijnen over de veranderende vaardigheden in de 21e eeuw.. Ook de doelgroep zelf komt aan het woord. Groepen laagtaalvaardigen die zelf aan de slag zijn gegaan om de problemen op te lossen vertellen over hun ervaringen. En Machteld Huber komt aan het woord over haar steeds populairder wordende theorie over positieve gezondheid, belangrijk voor onder andere ambtenaar, werkgever, zorgverlener.

Vier deelconferenties in de middag
In het middagprogramma ga je aan de slag met interactieve presentaties, workshops en gesprekken met de doelgroep laaggeletterden. Zo ontdek je dat ook jij meer kunt doen met taal. Zo help je laagtaalvaardige mensen en je eigen organisatie tegelijkertijd. Er zijn vier deelconferenties, gericht op gemeenteambtenaren, werkgevers en zorgverleners om uit te kiezen.

 

Waar: De Meervaart, Amsterdam

 

Tijd: 10.30 - 16.30 uur

Aanmelden
Meldt u zich via deze link aan!

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Tel mee met Taal
Deze conferentie is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Wij helpen gemeenten, bibliotheken, werkgevers en maatschappelijke organisaties om samen laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden. Tel mee met Taal organiseert deze conferentie samen met onder andere het UWV, de Leerwerkloketten, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen, Pharos, Alles is Gezondheid en de Gelijke Kansen Alliantie.