Met bijdrages van:

 

‘Wat kunnen de vrij abstract geformuleerde 21-eeuwse vaardigheden betekenen voor het vak Nederlands in het mbo?’

Ingrid Christoffels, ECBO

 

‘Dat jongeren de hele dag online zijn, betekent niet dat ze automatisch ook mediawijs zijn’

Patrick Koning, Koning Willem I College

 

‘Uit onderzoek blijkt dat leerlingen nog niet goed met digitale informatie om kunnen gaan. Internetgebruik vraagt om een uitbreiding van traditionele geletterdheid’

Jeroen Clemens

 

‘Verbind het vak Nederlands met mediawijsheid en onlinegeletterdheid’

Marlies de Groot, Koning Willem 1 College

 

‘Hoe kun je bij het vak Nederlands creatief en kritisch denken en probleemoplossend vermogen een plaats geven?’

Nynke Jansma, SLO

 

‘In een toekomstbestendige taalles geef je op eigentijdse en eigenwijze manier vorm aan je lessen’

Anne de Groot, CINOP

’De 21- eeuwse vaardigheden zijn een uitgelezen kans het onderwijs Nederlands beter te laten aansluiten op de andere vakken in het mbo’

Inge van Meelis, ITTA

 

‘Je moet goed nadenken over wanneer de klep van de laptop opengaat: alleen als het gebruik van ict iets toevoegt aan je les’

Michel van Ast, Kleppen dicht

 

‘Waren er al 21st century skills in de tijd van Toetanchamon? Zijn ze eigenlijk wel van deze tijd?’

Pedro De Bruyckere, Open Universiteit Gent